slide1 slide2

Aktualności

Aktualności

Informujemy, iż z dniem 27.09.2018 r. uległa zmianie nazwa naszej Spółki
z dotychczasowej "Alwernia" Spółka Akcyjna
na "Alventa" Spółka Akcyjna.


Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie nazwa firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, REGON, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, adres korespondencyjny pozostają bez zmian.

Nowa strona internetowa: www.alventa.com