slide1 slide2

Aktualności

Laborant w Dziale Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska

„Alventa” S.A. z siedzibą w Alwerni poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku:

Laborant

w Dziale Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska 

Główne zadania

      - wykonywanie analiz produktów i surowców- praca w systemie zmianowym,
 - obsługa aparatury laboratoryjnej

Oczekiwania:

      - wykształcenie średnie – technik chemik

- wiedza teoretyczna w zakresie metod analitycznych (klasycznych i instrumentalnych)    stosowanych w laboratorium

- znajomość obliczeń opartych o stechiometrię

- praktyczna umiejętność wykonywania analiz chemicznych oraz podstawowych obliczeń     stosowanych w analityce

      - umiejętność pracy w grupie

      - sumienność, obowiązkowość i dokładność

      - zaangażowanie w wykonywaną pracę

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zdjęcie) z dopiskiem „Rekrutacja – Laborant” na adres:

 „Alventa” S.A.

ul. K.Olszewskiego 25

32-566 Alwernia

Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego

e-mail: nop@alwernia.com.pl

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci na ww. stanowisko zostaną poinformowani indywidualnie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W dokumentach należy dopisać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowiska Aparatowy procesów nieorganicznych ” zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 ).

 

Administratorem  danych osobowych jest „Alventa” S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia (dalej jako Spółka), adres e-mail: alwernia@alwernia.com.pl, Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest  Paulina Mikuła, adres email: rodo@alwernia.com.pl, nr telefonu: 12/ 2589 302, adres do korespondencji: ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia. Dane osobowe gromadzone w związku z rekrutacją do pracy  w Spółce przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO). Dane osobowe  kandydata do pracy przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu o którym mowa powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.