slide1 slide2

Aktualności

Laborant w Dziale Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska

„Alventa” S.A.
z siedzibą w Alwerni poszukuje kandydatów do pracy
na stanowisku: 
Laborant

w Dziale Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska 

  

 

Główne zadania
  • wykonywanie analiz produktów i surowców- praca w systemie zmianowym,

Oczekiwania:  
  • wykształcenie średnie – technik chemik
  • wiedza teoretyczna w zakresie metod analitycznych (klasycznych i instrumentalnych) stosowanych w laboratorium
  • znajomość obliczeń opartych o stechiometrię
  • praktyczna umiejętność wykonywania analiz chemicznych oraz podstawowych obliczeń stosowanych w analityce
  • umiejętność pracy w grupie
  • sumienność, obowiązkowość i dokładnośćzaangażowanie w wykonywaną pracę
 
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zdjęcie) z dopiskiem „Rekrutacja – Laborant” na adres:
 
 „Alventa” S.A.
ul. K.Olszewskiego 25
32-566 Alwernia
Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego
e-mail: nop@alwernia.com.pl
 
 
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci na ww. stanowisko zostaną poinformowani indywidualnie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W dokumentach należy dopisać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowiska Aparatowy procesów nieorganicznych ” zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 ).
 
Administratorem  danych osobowych jest „Alventa” S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia (dalej jako Spółka), adres e-mail: alwernia@alwernia.com.pl, Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest  Paulina Mikuła, adres email: rodo@alwernia.com.pl, nr telefonu: 12/ 2589 302, adres do korespondencji: ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia. Dane osobowe gromadzone w związku z rekrutacją do pracy  w Spółce przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO). Dane osobowe  kandydata do pracy przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu o którym mowa powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.